Ta treść jest zablokowana ze względu na ochronę prywatności, musisz zezwolić na używanie plików cookie.
Ta treść jest zablokowana ze względu na ochronę prywatności, musisz zezwolić na używanie plików cookie.

Polityka prywatności serwisu www.winogradzkie.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług rejestracji poprzez Serwis.

2. Administratorami danych osobowych zawartych w serwisie są

PSYCHOLOG NATALIA TUŁACZ  z siedzibą w gm. Żelazków, miejsc. Russów, nr 52,  62-817 Russów  NIP 9680980320 REGON 365828762.

oraz

BARTOSZ HOŁOWIENKO PSYCHOLOG z siedzibą ul. Czarna Rola, nr 21, lok. 2, 61-625 Poznań NIP 8393160956 REGON 381428783.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny przez Klientów korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Pozyskane dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody Klienta, w oparciu o art. 6 pkt 1 lit. a) RODO. Dane są zbierane głównie celem realizacji Umowy oraz świadczenia Usług na rzecz osób, których dotyczą. Dane osobowe są chronione i zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający osobom nieuprawnionym uzyskanie do nich dostępu.

Podstawą prawną do przetwarzania zbieranych danych osobowych są przepisy RODO:

Art. 6 pkt 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

Art. 6 pkt 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy;

Art. 6 pkt 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Art. 6 pkt 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

5. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

8. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, strona winogradzkie.pl używa cookies. Zobacz naszą