Ta treść jest zablokowana ze względu na ochronę prywatności, musisz zezwolić na używanie plików cookie.
Ta treść jest zablokowana ze względu na ochronę prywatności, musisz zezwolić na używanie plików cookie.

Psychoterapia psychodynamiczna

Metoda psychoterapii psychodynamicznej została stworzona w oparciu o szereg koncepcji psychoanalitycznych oraz dorobek współczesnej psychiatrii. Podstawowym pojęciem charakterystycznym dla powyższego nurtu jest pojęcie nieświadomości, a proces psychoterapii skoncentrowany jest na dostarczeniu pacjentowi wglądu, czyli nowego rozumienia świata jego przeżyć oraz rzeczywistości zewnętrznej. Proces ten odbywa się w relacji z terapeutą, a ów relacja terapeutyczna daje możliwość przeżycia szczególnego doświadczenia interpersonalnego, które stanowi wstęp do zmiany w zakresie funkcjonowania danej osoby.
Nieuświadomione pragnienia, potrzeby, mechanizmy działania oraz sposoby interpretacji relacji społecznych, wewnętrzne konflikty, a także uwewnętrznione reprezentacje siebie w relacji do bliskich determinują często postępowanie każdego z nas. Poprzez wspólny wysiłek terapeuty i pacjenta w relacji terapeutycznej możliwe jest pogłębienie rozumienia siebie co przekłada się bezpośrednio na polepszenie samokontroli oraz wzmocnienie autonomii. Model psychoterapii psychodynamicznej w dużej mierze opiera się na analizie relacji terapeutycznej, która jest niczym innym jak rozwijającą się więzią pomiędzy pacjentem a terapeutą. W trakcie sesji pacjenci zachęcani są do swobodnego wyrażania swoich myśli, odczuć, wyobrażeń, fantazji czy skojarzeń. Terapeuta natomiast stara się jak najuważniej słuchać treści wnoszonych na spotkanie w celu zaproponowania hipotez na temat życia psychicznego danej osoby integrując ów materiał z danymi biograficznymi oraz dynamiką kształtującej się relacji terapeutycznej. W procesie psychoterapii psychodynamicznej szczególną rolę przypisujemy pojęciu przeniesienia, czyli nieświadomemu procesowi kierowania do osób z otoczenia pacjenta, a także terapeuty, odczuć, oczekiwań czy postaw jakie dana osoba doświadczała wobec ważnych figur z życia w przeszłości.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, strona winogradzkie.pl używa cookies. Zobacz naszą