Ta treść jest zablokowana ze względu na ochronę prywatności, musisz zezwolić na używanie plików cookie.
Ta treść jest zablokowana ze względu na ochronę prywatności, musisz zezwolić na używanie plików cookie.

20220126_102939

Natalia Tułacz-Hołowienko

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna, certyfikowana psychoterapeutka terapii uzależnień, psychoterapeutka z wykształceniem seksuologicznym

+48 508 338 981

Pracuje jako psychoterapeutka od 2016 roku, specjalizuje się w prowadzeniu indywidualnej psychoterapii psychodynamicznej metodą TFP (Transference Focused Psychotherapy).

Posiada doświadczenie w pracy z ludźmi dorosłymi, zmagającymi się z szeroko pojętymi problemami natury psychologicznej; począwszy od różnego rodzaju kryzysów i problemów emocjonalnych z którymi trudno poradzić sobie w pojedynkę do chorób psychicznych i zaburzeń osobowości. Celem leczenia jest poprawa dobrostanu psychicznego osoby oraz jej funkcjonowania w różnych obszarach życia (praca, relacje z ludźmi, związki partnerskie). Specjalizuje się również w terapii leczenia uzależnień.

Skończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna: Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych, Seksuologia kliniczna). Po studiach podjęła dalsze szkolenie: ukończyła dwuletnie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie (akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz Studia Podyplomowe: Seksuologia kliniczna- opiniowanie, edukacja, terapia (UAM).

Jest certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień oraz psychoterapeutą psychodynamicznym. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (placówka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Odbyła także szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej. Nadal aktywnie kształtuje swoje kompetencje terapeutyczne, biorąc udział w licznych konferencjach i warsztatach. Swoją prace regularnie poddaje superwizji w nurcie psychodynamicznym u rekomendowanych superwizorów, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w charakterze psychologa w instytucjach świadczących pomoc (dom dziecka, ośrodek pomocy społecznej, hostel dla osób uzależnionych). Jak również w placówkach zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi (szpital psychiatryczny w Gnieźnie, domy opieki dziennej osób z problemami psychicznymi.) W latach 2016-2020 pracowała w Centrum Zdrowia Psychicznego świadczącego usługi psychoterapeutyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadziła psychoterapię indywidualną oraz grupową, konsultacje rodzinne, poradnictwo, terapię uzależnień i współuzależnienia.

20220126_104618

Bartosz Hołowienko

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychoterapeuta z wykształceniem seksuologicznym

+48 512 174 578

Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej z wykorzystaniem rzetelnej metody leczenia TFP (Transference Focused Psychotherapy).

Celem leczenia jest poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego osób chronicznie ciepiących z powodu trudności, mogących objawiać się poprzez kłopoty w budowaniu satysfakcjonujących relacji partnerskich oraz interpersonalnych, problemy natury seksualnej, poczucie obniżonego nastroju, narastającego lęku, problemy w kontrolowaniu stresu, napięcia czy agresji.

Doświadczenie zawodowe uzyskał w instytucjach zajmujących się pomocą psychologiczną oraz psychiatryczną dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Współpracował też z rodzinami zastępczymi jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Centrum Wspierania Rodzin, „Swoboda” w Poznaniu.

Jest absolwentem Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja: psychologia kliniczna i seksuologia) oraz absolwentem studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej. Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (placówka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

image0

Monika Głowacka Abdalla

Psycholog, CERTYFIKOWANA PSYCHOTERAPEUTKA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA, TRENER FAMILYLAB

+48 600 480 807

Studia ukończyła w 2002 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na specjalności: psychologia kliniczna.
Jest psychologiem, certyfikowanym terapeutą uzależnień i współuzależnienia, trenerką Family Lab, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyła szkolenia i seminaria z zakresu psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, Analizy Transakcyjnej w Ośrodku AION w Poznaniu. Uczestniczyła w kursach NVC w „Miejsce Ludzi” u Agnieszki Pietlickiej w Poznaniu, ukończyła szkolenie certyfikacyjne dla trenerów FamilyLab w Warszawie. W ostatnich 9 latach wiedzę z zakresu psychoterapii pogłębiała w Ośrodku Psychoterapii i Myśli Psychoanalitycznej w Poznaniu oraz w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Od września rozpoczyna 4 letnie kształcenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie w placówkach terapii uzależnień i współuzależnienia, oddziałach szpitalnych i oświatowych. Ostatnie lata współpracowała z Centrum Psychoterapii w Poznaniu, gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupową pacjentów w zaawansowanym procesie leczenia. Przez kilka lat była biegłym sądowym w przedmiocie uzależnień na terenie Wielkopolski. Współpracowała z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza podczas prowadzenia badań do pracy doktorskiej dla Wydziału Nauk Społecznych.
Duża część doświadczenia dotyczy pracy z członkami rodzin dotkniętych uzależnieniem – Dorosłe Dzieci Alkoholików, osoby współuzależnione.
Prowadzi psychoterapię osób z zaburzeniami nastroju, przeżywającymi lęk, niepokój, mającymi trudności w radzeniu sobie z emocjami, w relacjach interpersonalnych oraz będącymi w kryzysie.
Jako trener FamilyLab oraz zwolenniczka porozumienia bez przemocy, szkoli kadrę placówek przedszkolnych oraz prowadzi szkolenia dla rodziców dzieci od 3 roku.
Swoją działalność terapeutyczną i szkoleniową poddaje superwizji.

image0

Mariola Tarnawska- Rzeszczak

psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

+48 509 553 343

Psycholog i Psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Prowadzi konsultacje, poradnictwo i psychoterapie indywidualną osób dorosłych.
W terapii kieruje się wspieraniem autonomii. Pomaga w różnych sytuacjach życiowych takich jak trudności emocjonalne, problemy interpersonalne, konflikty w związku, stres czy trudności wychowawcze, a także lęk, niepokój, obniżony nastrój, doświadczenia cierpienia czy zaburzenia osobowości. W swojej pracy łączy różne techniki i podejścia terapeutyczne, aby jak najlepiej dopasować je do potrzeb i celu klienta.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna).
Posiada certyfikat ukończenia kursu TA 101 (akredytowany przez EATA oraz ITAA). Absolwentka Studium Analizy Transakcyjnej. Obecnie uczy się w 4-letniej Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej w Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (PTAT) oraz Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (EATA).
Skończyła szkolenie I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania RTZ w Centrum Terapii Integralnej w Poznaniu.

Praca psychologa jest jej pasją, dlatego nieustannie rozwija swoje umiejętności oraz wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.
Praktyki odbyła m.in. w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie oraz w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
Pracuje także z kobietami w ciąży prowadząc warsztaty w szkole rodzenia z zakresu macierzyństwa, lęku porodowego, budowania więzi z dzieckiem, a także dotyczących emocji związanych z nową rolą.

image0

Tomasz Bratkowski

psycholog, psychoterapeuta integracyjny, specjalista psychoterapii uzależnień

+48 725 365 808

Pomaganiem zajmuje się od 2008 roku, kiedy ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna.
W 2011 roku ukończył Szkołę Psychoterapii Uzależnień CEDR w Czarnym Borze. Następnie uzyskał Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (cert. nr 1370).
W roku 2015 zakończył 4-letnie Studia Podyplomowe z zakresu psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W roku 2016 ukończył szkolenie "Jak pracować ze sprawcami przemocy według Metody Duluth" w Instytucie Prewencji Przemocy w Warszawie.
W 2021 roku ukończył Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychoedukacji w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracy indywidualnej i grupowej. Pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym (diagnoza trudności rozwojowych, wspomaganie rozwoju), młodzieżą (jako socjoterapeuta i wychowawca) i osobami dorosłymi (terapia par, terapia grupowa, terapia indywidualna).
Pracuje na dziennym oddziale terapeutycznym oraz prowadzi grupę terapeutyczną dla mlodzieży.
Obecnie swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół trudności rodzinnych, samouszkodzeń i zaburzeń osobowości.
Pracuje w ujęciu integracyjnym, łącząc techniki z różnych nurtów psychoterapeutycznych.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

image0

Michalina Łoś

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

+48 789 457 326

Jest psychologiem i psychoterapeutką poznawczo – behawioralną w trakcie certyfikacji. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie szkoli się w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.
Pracuje głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym, wykorzystując również techniki DBT (terapia dialektyczno-behawioralna), ACT (terapia akceptacji i zaangażowania) i terapii schematów. W pracy z Pacjentami stara się tworzyć atmosferę bezpieczeństwa i otwartości, uważa dobrą relację między Pacjentem a Terapeutą za niezbędny element skutecznej psychoterapii. W swojej Pracy zakłada, że to Pacjent jest ekspertem od swojego życia, a Terapeuta wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie może pomóc mu odkryć mechanizmy odpowiedzialne za dotychczasowe funkcjonowanie i wypróbować nowe strategie poradzenia sobie.

Pomaga osobom dorosłym zmagającym się z różnorodnymi trudnościami na tle zdrowia psychicznego: zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami osobowości, stresem, perfekcjonizmem, trudnościami w relacjach. Wspiera w zdrowym zaspokajaniu swoich potrzeb w zgodzie ze sobą.
Proces psychoterapii poprzedzony jest kilkoma konsultacjami wstępnymi podczas których wspólnie z Pacjentem określany jest problem oraz cele pracy. Czasami kilka spotkań również wystarcza, by osoba otrzymała odpowiedzi na nurtujące ją pytania i wątpliwości.
Doświadczenie zdobywała w trakcie licznych staży m.in. w oddziałach dziennych, grupach psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych oraz pracy w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB. Pracuje pod stałą superwizją. Swoje kwalifikacje psychoterapeutyczne podnosi biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.

image0

Radomir Molenda

psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

+48 799 013 057

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna. Od dwudziestu lat świadczy pomoc psychologiczną specjalizując się w zakresie psychoterapii uzależnień chemicznych (alkohol, narkotyki, leki) i behawioralnych (m. in. patologiczny hazard, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od komputera), leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, stanów lękowych, niekorzystnych nawyków reagowania, zaburzeń nastroju, trudności w regulacji napięć i stresu, problemów z obszaru relacji międzyludzkich.

Absolwent zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia programu szkolenia w zakresie specjalizacji leczenia uzależnień i współuzależnienia oraz uczestnik licznych szkoleń w zakresie psychoterapii osób dorosłych. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami terapii integracyjnej. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

IMG-20221025-WA0002

Paweł Ziegenlaub

socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, pedagog

+48 507 717 659

Od 2009r. pracuje z osobami w różnym wieku, pomagając w przezwyciężeniu trudności i wspierając w rozwoju. Specjalizuje się w pracy z dorosłymi i nastolatkami, prowadzi grupy terapeutyczne.
Jest absolwentem kierunków humanistycznych, terapeutycznych na: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Ukończył kursu TA 101 (akredytowany przez EATA oraz ITAA) oraz Studium Analizy Transakcyjnej. Obecnie uczy się w 4 letniej Szkole Psychoterapii w Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
Przez 9 lat współpracował z Pracownią Socjoterapeutyczną AMICI w Poznaniu, w której, w oparciu o autorskie programy, prowadził grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, szkołę wsparcia dla rodziców, konsultacje indywidualne dla dzieci i dorosłych oraz współtworzył projekty profilaktyczne. Działania te skierowane były m.in. do osób w kryzysie, z trudnościami w relacjach rodzinnych, społecznych, z obniżonym poczuciem wartości, mierzącymi się lękami, z rodzin z problemem alkoholowym.
Doświadczenie zawodowe zdobywał również, pracując w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych. Prowadził konsultacje indywidualne wspierające i psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również grupy socjoterapeutyczne i warsztaty grupowe.
Jest autorem projektów: rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, profilaktycznych i edukacyjno-kulturalnych.
Pracuje z osobami, które doświadczają kryzysu w różnych obszarach życia (dom, praca, związek, relacje społeczne), mierzą się z narastającym lękiem, brakiem motywacji, akceptacji samego siebie, pustką, startą, obniżonym nastrojem, niepokojem, stresem, trudnościami interpersonalnymi, konfliktem w związku, wątpliwościami wychowawczymi i trudnościami w kontakcie z dzieckiem.
Wspiera pacjentów w celu zwiększenia świadomości funkcjonowania i budowania autonomii
w obszarze zachowania, myśli, emocji, tworzenia satysfakcjonujących relacji, dokonywania zmian w życiu, na drodze osobistego rozwoju.
W swojej praktyce łączy różne techniki i podejścia terapeutyczne, aby jak najlepiej dopasować je do potrzeb i celu spotkań z pacjentem.
Swoją pracę regularnie poddaje superwizji.

Nasza pracownia

Winogradzkie...

Przedstawiamy Państwu zdjęcia naszej pracowni. Staramy się zapewnić komfortowe i intymne warunki do rozmowy.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, strona winogradzkie.pl używa cookies. Zobacz naszą